RIGA

 


Latvijas galvaspilsētā un lielākajā pilsētā Rīgā ir ap 600 000 iedzīvotāju, kuru skaits gan pakāpeniski sarūk. Tā ir arī ekonomiski visattīstītākā un dzīvīgākā pilsēta Latvijā. Pilsētas vēsturiskā Āgenskalna apkaime Daugavas kreisajā krastā ir dzīvojamais un inovatīvas uzņēmējdarbības rajons ar trīs universitātes pilsētiņām un Nacionālo bibliotēku tuvumā..

IN-HABIT vērtība: Iekļaujoša labklājība un veselība pilsētā, veidojot Āgenskalna tirgu par daudzfunkcionālu pārtikas centru
Pilsētas pilotapkaime: Āgenskalns

Projekta mērķis Rīgā irVeselīgu un iekļaujošu kopienu popularizēšana Āgenskalna apkaimē, attīstot Āgenskalna tirgu par atvērtu un radošu pārtikas centru. Rīgas unikalitāte IN-HABIT projekta ietvaros izriet no koncentrēšanās uz ilgtspējīgu pārtiku kā pamatu veselīgai un iekļaujošai pilsētas sabiedrības un vietējo kopienu labklājībai. Galvenās aktivitātes attieksies uz Āgenskalna tirgus apkārtni. Mērķis ir izmantot apkaimes sniegtās iespējas, lai popularizētu veselīgus un ilgtspējīgus uztura paradumus, kā arī sociālās un kultūras iespējas, tādējādi padarot apkārtni par vēlamu un drošu vietu, kur dzīvot un kuru apmeklēt.

Projekta galvenās aktivitātes: Rīgā galvenokārt fokusēsies uz Āgenskalna tirgus apkaimi, un galvenās darbības būs saistītas ar infrastruktūras pilnveidošanu un atjaunošanu, kā arī vietējās sabiedrības izglītošanu pārtikas patēriņa jautājumos. Visa projekta ietvaros plānots iesaistīt vietējos partnerus un sabiedrību. Dažas no plānotajām aktivitātēm:
• Āgenskalna tirgus apkārtnes transformēšana, kas paredz pielāgot apkārtējo ceļa infrastruktūru un pieguļošās teritorijas gan gājējiem, gan velosipēdistiem un tirgus teritorijas pielāgošanas dažādām cilvēku grupām un to vajadzībām (cilvēki ar invaliditāti, bērni, jaunās māmiņas, jaunieši, etniskās minoritātes • Jaunas zaļās zonas, sporta infrastruktūras un mākslas vietu izveide sadarbībā ar vietējiem māksliniekiem, sporta asociācijām un uzņēmumiem;
• Interaktīvi pasākumi bērniem un vecākiem par veselīgu un ilgtspējīgu uzturu;
• Izglītojoši kursi vietējiem pilsētvides dārzniekiem, kurus pasniegs speciālisti no dažādām nozares iestādēm;
• INHABIT-APP izmantošana, lai atbalstītu veselīgu uzturu, ilgtspējīgu pārtikas ražošanu / patēriņu un pārstrādes praksi, kā arī fiziskas aktivitātes un sportu apkaimē. Tas tiks darīts ar dažādu uzvedības spēļu, digitālo vadlīniju un informatīvu materiālu palīdzību;
• Jaunas pārtikas ķēdes izveidošana, kas apvieno lauksaimniekus, mazos mājražotājus, amatniekus, ēdināšanas uzņēmumus un patērētājus, lai saīsinātu pārtikas ķēdi un veicinātu veselīgas ēšanas paradumus;
• Kulinārijas pasākumi, profesionālās apmācības un izglītības pasākumi jaunizveidotajā koprades virtuvē, iesaistot bērnus, vecāka gadagājuma cilvēkus un citas mazāk aizsargātas sabiedrības grupas (etniskās minoritātes, personas ar invaliditāti), tādējādi veicinot sociālo kohēziju un nodrošinot taisnīgu labumu sadali;
• Pārtikas, kam tuvojas derīguma termiņa beigas, savākšana un efektīva pārstrāde, sadarbojoties ar vietējiem pārtikas veikalu īpašniekiem.

Projekta ieguvumi: Projektā tiks sniegta informācija par to, kā ilgtspējīgas pārtikas sistēmas un veselīgs dzīvesveids var tikt sasaistīts ar kultūras un sociālo dzīvi, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par veselībai draudzīgiem pārtikas paradumiem. Tiks nodrošināta zināšanu un labās prakses apmaiņa par to, kā fizisko un sociālo inovāciju integrācija varētu stimulēt kolektīvās aktivitātes, kas ļauj dažādas izcelsmes un vecumu cilvēkiem (vietējie iedzīvotāji, tūristi un viesi, seniori, studenti, ģimenes ar bērniem) mijiedarboties ar pārtikas palīdzību, tādējādi veicinot uzvedības izmaiņas pārtikas patēriņa ieradumos.
Paredzamie rezultāti:
• Āgenskalna tirgus teritorijas pārveidošana par daudzfunkcionālu pārtikas centru veselīgu patēriņa paradumu un sociālas iekļaušanas veicināšanai;
• Atvērtas un iekļaujošas kopienas telpas izveide Āgenskalna apkaimē;
• Aprites ekonomikas iniciatīvu un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes veicināšana;
• Projektā gūtās pieredzes uzlabošana un atkārtošana citās Latvijas pilsētās. 

JAUNUMI UN PASĀKUMI RĪGĀ

 
October 24, 2023

ARHITEKTE LIENE GRIEZĪTE INTERVIJĀ PAR IN-HABIT PROJEKTA AKTIVITĀTĒM

October 19, 2023

ATBALSTS BIZNESA IDEJĀM & JAUNUZŅĒMĒJIEM

September 25, 2023

Atskats uz partneru vizīti Nitrā

September 12, 2023

Āgenskalna tirgū atklāta koprades virtuve “RE CEP TE”

September 6, 2023

Āgenskalna tirgū 8.-10. septembrī tiks atklāta jauna platforma – koprades virtuve “RE CEP TE”

August 28, 2023

Vasara Āgenskalna tirgū ir bijusi aktīva sezona ar daudz pasākumiem un iniciatīvām

July 4, 2023

Toronto konferencē Āgenskalna tirgus panākumi kļūst par paraugu citiem tirgiem visā pasaulē

June 9, 2023

Atskats uz Rīgas pilsētas vizīti 

February 20, 2023

Projekts “In-Habit: Veselīgas un iekļaujošas pilsētas” Rīgā meklē jaunieti – reportieri!

February 13, 2023

Rīgas vizīte Bogotā

February 11, 2023

Jaunieši par Āgenskalnu #8: Āgenskalns kā uztveramā pilsēta

February 7, 2023

Jaunieši par Āgenskalnu #7: Āgenskalns kā tirgus pilsēta

February 3, 2023

Jaunieši par Āgenskalnu #6: Āgenskalns kā patvēruma pilsēta

January 31, 2023

Jaunieši par Āgenskalnu #5: Āgenskalns kā mainīgā pilsēta

January 27, 2023

Jaunieši par Āgenskalnu #4: Āgenskalns kā infrastruktūras pilsēta

January 24, 2023

Jaunieši par Āgenskalnu #3: Āgenskalns kā dabas pilsēta

January 17, 2023

Jaunieši par Āgenskalnu #2: Āgenskalns kā bērnu pilsēta

January 12, 2023

Jaunieši par Āgenskalnu #1: Āgenskalns kā apdzīvota pilsēta

January 12, 2023

Pilsētvides attīstība Āgenskalnā jauniešu skatījumā

August 30, 2022

Rīgā tiek aizvadītas pedagogu apmācības ” Pārmaiņu dizains – metodoloģija kā sekmēt bērnu un jauniešu iespējas praksē realizēt savas idejas”

July 13, 2022

Mācības skolotājiem “Pārmaiņu dizains”

July 11, 2022

Labklājība, satiksmes drošība un privātums pilsētā

July 11, 2022

Vasaras skatuve Āgenskalna tirgū

May 24, 2022

Pārmaiņu dizains – kā sekmet bērnu un jauniešu iniciatīvas

May 16, 2022

Projekts In-Habit atjaunotajā Āgenskalna tirgū

March 17, 2022

Aizvadītas apmācības pedagogiem “Pārmaiņu dizains – metodoloģija kā sekmēt bērnu un jauniešu iespējas praksē realizēt savas idejas”

February 9, 2022

Aicinām piedalīties aptaujā un izteikt savas idejas saistībā ar turpmāko Āgenskalna tirgus attīstību

February 4, 2022

Āgenskalna tirgus atjaunošanas darbi tuvojas noslēgumam

October 19, 2021

Tiek atklāts ES projekts IN-HABIT Āgenskalna tirgus attīstībai, kura laikā tiks veicināta sabiedrības labklājība un veselība

September 22, 2021

Noslēdzies pirmais projekta IN-HABIT gads

September 17, 2021

Izstrādāta IN-HABIT pētījuma aptauja par veselību un labklājību Rīgā

September 1, 2021

Projektā IN-HABIT aizvadītas divas aizraujošas diskusijas par e-komerciju un atkritumiem kā resursiem

August 23, 2021

Otrā projekta IN-HABIT diskusija: “Atkritumi kā resursi” jau 26.augustā

August 11, 2021

Diskusiju cikls Āgenskalna tirgū uzsākas ar diskusiju “Pārtika e-komercijā: izaicinājumi tagad un nākotnē” 19. augustā

April 1, 2021

Aizvadīta pirmā projekta IN-HABIT konsultatīvās padomes sēde

December 8, 2020

Aizvadīts pirmais radošais seminārs projekta IN-HABIT ietvaros