Labklājība, satiksmes drošība un privātums pilsētā