NITRA

 


Mesto Nitra

Hub umenia a environmentu

Nitra je menšie mesto v Slovenskej republike s menej ako 80 000 obyvateľmi. S príchodom veľkých zamestnávateľov došlo k nárastu zahraničnej imigrácie. Zahraničné investície priniesli mestu ekonomický rast, ale aj dôležité výzvy spojené so zdravím a blahobytom obyvateľov.
Cieľová oblasť: mestská časť Dražovce

Čo projekt sleduje?

Vytvorenie reverzibilnej multifunkčnej otvorenej mestskej krajiny pozdĺž 8 km cyklotrasy spájajúcej priemyselný park a Dražovce s centrom mesta. Séria mobilných multifunkčných prvkov poskytne platformu pre spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity pozdĺž cyklotrasy. V rámci projektu budú vytvorené aj riešenia interaktívneho osvetlenia a experimentálne záhrady.
Aktivity v Nitre budú založené na transformácii dobudovávanej 8 km dlhej cyklotrasy na multifunkčný a inkluzívny mestský koridor spájajúci ľudí (miestni obyvatelia, mladí študenti, starší ľudia, migranti) a miesta (Dražovce s priemyselným areálom mestským parkom, centrom mesta ). Projekt prinesie hlavné technické inovácie s názvom REMOULD (reverzibilný multifunkčný mestský open-source priestor), ktorý bude predstavovať vytváranie nových, inovatívnych verejných priestorov a rekreačných oblastí, ktoré zároveň poskytnú „kontajner“ pre inovatívne športové, kultúrne, vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Vďaka tejto transformácii verejného priestoru a multifunkčných prvkov mobiliáru bude možné ko-dizajnovať ďalšie inovácie. Počas uplynulých dvoch rokov vzniklo a pracovalo miestne partnerstvo, ktoré vytvorilo dizajn zmeny a transformácie Nitry na Hub kultúry a environmentu. V najbližších mesiacoch sa už naplno rozbehne implementácia plánovaných riešení a sociálnych, či prírodných inovácií, ako je napr. komunitná kuchyňa, tvorba a rozširovanie komunitných a experimentálnych záhrad, mobilná sauna, interaktívne divadlo, experimentálne záhrady, verejné miniknižnice, zdieľanie a opravovne bicyklov (a mnoho ďalších), ktoré dotvoria synergiu s otvoreným priestorom a podporia očakávané sociálne dopady REMOULD. “Projekt by mal zmeniť každodenný život a prostredie občana, podporovať vytváranie priateľstiev, rodín, komunít”.