NITRA

 


Mesto Nitra

Hub umenia a environmentu

Nitra je menšie mesto v Slovenskej republike s menej ako 80 000 obyvateľmi. S príchodom veľkých zamestnávateľov došlo k nárastu zahraničnej imigrácie. Zahraničné investície priniesli mestu ekonomický rast, ale aj dôležité výzvy spojené so zdravím a blahobytom obyvateľov.
Cieľová oblasť: mestská časť Dražovce

Čo projekt sleduje?

Vytvorenie reverzibilnej multifunkčnej otvorenej mestskej krajiny pozdĺž 8 km cyklotrasy spájajúcej priemyselný park a Dražovce s centrom mesta. Séria mobilných multifunkčných prvkov poskytne platformu pre spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity pozdĺž cyklotrasy. V rámci projektu budú vytvorené aj riešenia interaktívneho osvetlenia a experimentálne záhrady.
Aktivity v Nitre budú založené na transformácii dobudovávanej 8 km dlhej cyklotrasy na multifunkčný a inkluzívny mestský koridor spájajúci ľudí (miestni obyvatelia, mladí študenti, starší ľudia, migranti) a miesta (Dražovce s priemyselným areálom mestským parkom, centrom mesta ). Projekt prinesie hlavné technické inovácie s názvom REMOULD (reverzibilný multifunkčný mestský open-source priestor), ktorý bude predstavovať vytváranie nových, inovatívnych verejných priestorov a rekreačných oblastí, ktoré zároveň poskytnú „kontajner“ pre inovatívne športové, kultúrne, vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Vďaka tejto transformácii verejného priestoru a multifunkčných prvkov mobiliáru bude možné ko-dizajnovať ďalšie inovácie. Počas uplynulých dvoch rokov vzniklo a pracovalo miestne partnerstvo, ktoré vytvorilo dizajn zmeny a transformácie Nitry na Hub kultúry a environmentu. V najbližších mesiacoch sa už naplno rozbehne implementácia plánovaných riešení a sociálnych, či prírodných inovácií, ako je napr. komunitná kuchyňa, tvorba a rozširovanie komunitných a experimentálnych záhrad, mobilná sauna, interaktívne divadlo, experimentálne záhrady, verejné miniknižnice, zdieľanie a opravovne bicyklov (a mnoho ďalších), ktoré dotvoria synergiu s otvoreným priestorom a podporia očakávané sociálne dopady REMOULD. “Projekt by mal zmeniť každodenný život a prostredie občana, podporovať vytváranie priateľstiev, rodín, komunít”. 

NOVINKY A PODUJATIA Z NITRY

 
November 30, 2023

Pumpkin parade brought creative activities to the public space

October 30, 2023

A new exhibition object introduced near Dražovce

October 2, 2023

Nitra hosted project partners as part of City visit

September 24, 2023

“Sunday CHIL” has been networking the community for two seasons

December 15, 2022

“Forum” – an informal interdisciplinary platform for the challenges of public space in the countryside

December 15, 2022

School club as a tool for development of engagement of both parents and children in Dražovce neighborhood

October 4, 2022

IN-HABIT in Nitra supported networking and experience sharing among innovators

September 26, 2022

The summer course of Slovak language for foreigners at SUA in Nitra has ended

June 20, 2022

First site-specific art piece was co-created and introduced to public

May 9, 2022

Innovative bike-sharing service will be operated by IN-HABIT Nitra !

April 11, 2022
Planning_Dražovce elementary school

Alternative education and green solutions for the integration of children of the Roma community in Dražovce

April 4, 2022

In-Habit addresses the problems of the main community garden in Nitra