Izstrādāta IN-HABIT pētījuma aptauja par veselību un labklājību Rīgā