partnership

November 24, 2021

Ko-dizajn riešení projektu In-Habit v Nitre prináša výsledky

Ko-dizan riešení, ktoré prinesie projekt In-Habit v Nitre prináša konkrétne riešenia. Identifikovali sme miesta na koridore park na Sihoti – priemyselný park – Drážovce, kde môžeme […]